top of page
EmptyImage.jpg

Adı Soyadı:

Unvanı:

Doğum Yeri / Yılı:

Eğitim Durumu:

ATAKAN KICIR

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

SAMSUN/ BAFRA - 1999

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ /SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ(2023)

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ LİSANS PROGRAMI ONUR ÖĞRENCİSİ(2023)

Kurs ve Sertifikaları:

 • 11.ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ(2023)

 • 2.ULUSLARARASI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİ KONGRESİ(2019)

 • DIR FLOORTİME 101(2023)

 • DIR Floortime 201(2023)

 • Fonksiyonel Nazofaringoskopik Velofarengeal Değerlendirme Eğitimi(2023)

 • Eteçom 2 Uygulayıcı Sertifikası(2023)

 • Türkçe Erken Dil Gelişim Testi(TEDİL) Uygulayıcı Sertifikası(2022)

 • Sesletim Sesbilgisi Testi(SST) Eğitimi(2022)

 • Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Eğitimi(2023)

 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)Uygulayıcısı (2023)

 • Ankara Dil ve Konuşma Terapisi Zirvesi(2023)

 • İstanbul Dil ve Konuşma Terapisi Zirvesi(2023)

 • Terapi ve Değerlendirmelerde Duyusal Stratejileri Kullanma Eğitimi (2023)

 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası(2022)

 • Otizm’de Dil ve İletişim Becerilerine Yönelik Müdahaleler Eğitimi(2023)

 • Gelişimsel Dil Bozukluğunda Yol Haritası (2023)

 • Dislekside Dil ve Konuşma Terapisti Uygulamaları(2023)

 • Vaka Örnekleriyle Otizmde İletişim ve Dilin Desteklenmesi(2023)

 • Vaka Örnekleriyle Fonolojik Müdahale (2023)

 • Vaka Örnekleriyle Kekemelik Terapisi (2023)

 • Facebook
 • Instagram Sosyal Simge
bottom of page