top of page
EmptyImage.jpg

Adı Soyadı:

Unvanı:

Doğum Yeri / Yılı:

Eğitim Durumu:

ÖZGÜN PİR

UZMAN FİZYOTERAPİST

SAMSUN/ ALAÇAM - 1992

 • BAFRA KIZILIRMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2006-2010

 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 2014-2016

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2011-2015

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2020

Kurs ve Sertifikaları:

 • HACETTEPE KARİYER GÜNLERİ 2012

 • HACETTEPE KLİNİK ARAŞTIRMALARA GİRİŞ EĞİTİMİ 2012

 • XIV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ 2012

 • VII. ULUSAL SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ 2013

 • ULUSLARARASI KATILIMLI ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ 2013

 • SEREBRAL PALSİ’DE ÜST EKSTREMİTE SORUNLARI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE YENİ GELİŞMELER 2014

 • XV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ 2014

 • PROTEZ ORTEZ KONGRESİ 2014

 • III. HACETTEPE SAĞLIK ZİRVESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2015

 • MEME KANSERİ İLİŞKİLİ LENFÖDEM SEMPOZYUMU 2015

 • PLANTAR BASINÇ ANALİZİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 2015

 • MULTİPL SKLEROZDA FİZYOTERAPİ VE NÖROREHABİLİTASYON 2018

 • HİRUDOTERAPİ KURSU 2019

 • KUPA TERAPİSİ KURSU 2019

 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 2020

 • KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON 2020

 • LENFÖDEM 2020

 • YUTMA BOZUKLUĞU 2020

 • KARİYER PLANLAMA 2020

 • 8. TEMEL İMMUNOLOJİ VE NÖROİMMUNOLOJİ ÖĞRENCİ OKULU 2020

 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME KURSU 2020

 • PREADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ 2020

 • OMUZ REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE VAKA SUNUMU 2021

 • FİBROMİYALJİ SENDROMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE VAKA SUNUMU 2021

 • SEREBRAL PALSİ'DE ORTEZLEME 2021

 • GÖZ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON VE VAKA SUNUMU 2021

 • ÜRİNER İNKONTİNANSTA FİZYOTERAPİ VE VAKA SUNUMU 2021

 • KALÇA ARTROPLASTİSİNDE FİZYOTERAPİ VE VAKA SUNUMU 2021

 • PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ VE VAKA SUNUMU 2021

 • OMURGA VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ 2021

 • EL, EL BİLEĞİ VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ 2021

 • AYAK, AYAK BİLEĞİ VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ 2021

 • SEREBRAL PALSİ’DE ORTEZLEME EĞİTİMİ 2021

 • NÖROBİLİM KONFERANSI 2021

 • OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ 2021

 • 12. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ 2021

 • NÖROMODÜLASYON SEMPOZYUMU 2021

 • 7. YÜRÜME, DENGE BOZUKLUKLARI VE DÜŞME KURSU 2021

 • ONLİNE NÖROBİLİM GÜNLERİ 2021

 • 6. ALGOLOJİ KURSU 2021

 • MS HASTALIĞINA DAİR EĞİTİM SERİSİ 2021

 • NÖROBİLİM KONGRESİ 2021

 • HER YÖNÜYLE TREMOR ULUSAL E-SEMPOZYUMU 2021

 • 2. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR ONLİNE SEMPOZYUMU 2021

 • TEMEL NÖROBİLİM KURSU 2021

 • BİLİŞSEL FONKSİYONLAR, NÖROMODÜLASYON VE NÖROGÖRÜNTÜLEME SEMİNERİ 2021

 • SKOLYOZDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ 2021

 • TEMPORAMANDİBULAR DİSFONKSİYON VE FİZYOTERAPİ SEMİNERİ 2021

 • RİSKLİ BEBEK DEĞERLENDİRME VE FİZYOTERAPİSİ SEMİNERİ 2021

 • İŞ KAZALARINDA EL YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ 2021

 • PARKİNSON VE EGZERSİZ 2021

 • STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞİ 2022

 • GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM 2022

 • ÖLÜMCÜL EKG RİTİMLERİ 2022

 • KIRIKLARDA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM VE İLKYARDIM 2022

 • AMELİYATHANE BASAMAKLARI 2022

 • ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM 2022

 • TRAVMALARA GENEL YAKLAŞIM 2022

 • İLAÇ DOZ HESAPLAMALARI 2022

 • KANAMALARDA ACİL YAKLAŞIM 2022

 • YETİŞKİN HASTALARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 2022

 • YETİŞKİN VAKALARDA RESİSÜTASYON 2022

 • ÖZEL DURUMLARDA ACİL YAKLAŞIMLAR 2022

 • ADLİ VAKALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR 2022

 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 2022

 • YENİDOĞAN VAKALARDA RESÜSİTASYON 2022

 • COVİD 19 VAKALARINDA RESÜSİTASYON 2022

 • TERMAL ACİLLER 2022

 • TRAVMALAR VE TRAFİK KAZALARI 2022

 • TEMEL EKG VE KARDİYOLOJİK ACİLLER 2022

 • JİNEKOLOJİK ACİLLER VE DOĞUM 2022

 • ACİL TRAVMA EĞİTİMİ 2022

 • NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR SEMPOZYUMU 2022

 • ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT - İLERİ KARDİYOVASKÜLER YAŞAM DESTEĞİ KURSU 2022

 • BASIC LIFE SUPPORT - TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU 2022

 • PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - PEDİATRİK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU 2022

 • NÖROGÖRÜNTÜLEME (BEYİN GÖRÜNTÜLEME) KURSU 2022

 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU 2022

 • ACİL VE İLK YARDIM SEMİNERİ 2022

 • NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ EĞİTİMİ 2022

 • BEYİN BÖLÜMLERİNE (NÖROANATOMİ) GİRİŞ EĞİTİMİ 2022

 • Facebook
 • Instagram Sosyal Simge
bottom of page