top of page
EmptyImage.jpg

Adı Soyadı:

Unvanı:

Doğum Yeri / Yılı:

Eğitim Durumu:

ÖZGÜN PİR

UZMAN FİZYOTERAPİST

SAMSUN/ ALAÇAM - 1992

 • BAFRA KIZILIRMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2006-2010

 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 2014-2016

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2011-2015

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2020

Kurs ve Sertifikaları:

 • 2014 XV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ

 • 2014 PROTEZ ORTEZ KONGRESİ

 • 2015 III. HACETTEPE SAĞLIK ZİRVESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 • 2015 MEME KANSERİ İLİŞKİLİ LENFÖDEM SEMPOZYUMU

 • 2015 PLANTAR BASINÇ ANALİZİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 • 2018 MULTİPL SKLEROZDA FİZYOTERAPİ VE NÖROREHABİLİTASYON

 • 2019 HİRUDOTERAPİ KURSU

 • 2019 KUPA TERAPİSİ KURSU

 • 2020 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

 • 2020 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

 • 2020 LENFÖDEM

 • 2020 YUTMA BOZUKLUĞU

 • 2020 KARİYER PLANLAMA

 • 2020 8. TEMEL İMMUNOLOJİ VE NÖROİMMUNOLOJİ ÖĞRENCİ OKULU

 • 2020 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME KURSU 2020 PREADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

 • 2021 OMUZ REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE VAKA SUNUMU 2021 FİBROMİYALJİ SENDROMU VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE VAKA SUNUMU

 • 2021 GÖZ HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON VE VAKA SUNUMU

 • 2021 ÜRİNER İNKONTİNANSTA FİZYOTERAPİ VE VAKA SUNUMU

 • 2021 KALÇA ARTROPLASTİSİNDE FİZYOTERAPİ VE VAKA SUNUMU

 • 2021 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ VE VAKA SUNUMU

 • 2021 OMURGA VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ

 • 2021 EL, EL BİLEĞİ VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ

 • 2021 AYAK, AYAK BİLEĞİ VE ORTEZLERİ EĞİTİMİ

 • 2021 SEREBRAL PALSİ’DE ORTEZLEME EĞİTİMİ

 • 2021 1. NÖROBİLİM KONFERANSI

 • 2021 OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

 • 2021 12. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ

 • 2021 NÖROMODÜLASYON SEMPOZYUMU

 • 2021 7. YÜRÜME, DENGE BOZUKLUKLARI VE DÜŞME KURSU

 • 2021 1. ONLİNE NÖROBİLİM GÜNLERİ

 • 2021 6. ALGOLOJİ KURSU

 • 2021 MS HASTALIĞINA DAİR EĞİTİM SERİSİ

 • 2021 1. NÖROBİLİM KONGRESİ

 • 2021 HER YÖNÜYLE TREMOR ULUSAL E-SEMPOZYUMU

 • 2021 2. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR ONLİNE SEMPOZYUMU

 • 2021 TEMEL NÖROBİLİM KURSU

 • 2021 BİLİŞSEL FONKSİYONLAR, NÖROMODÜLASYON VE NÖROGÖRÜNTÜLEME SEMİNERİ

 • 2021 SKOLYOZDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ

 • 2021 TEMPORAMANDİBULAR DİSFONKSİYON VE FİZYOTERAPİ SEMİNERİ

 • 2021 RİSKLİ BEBEK DEĞERLENDİRME VE FİZYOTERAPİSİ SEMİNERİ

 • 2021 İŞ KAZALARINDA EL YARALANMALARI VE FİZYOTERAPİSİ

 • 2021 PARKİNSON VE EGZERSİZ

 • 2022 STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞİ

 • 2022 GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM

 • 2022 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ

 • 2022 ÖLÜMCÜL EKG RİTİMLERİ

 • 2022 CERRAHİ ALAN GENEL YÖNETMELİKLERİ

 • 2022 KIRIKLARDA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM VE İLKYARDIM

 • 2022 AMELİYATHANE BASAMAKLARI

 • 2022 ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM

 • 2022 TRAVMALARA GENEL YAKLAŞIM

 • 2022 İLAÇ DOZ HESAPLAMALARI

 • 2022 KANAMALARDA ACİL YAKLAŞIM

 • 2022 YETİŞKİN HASTALARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

 • 2022 ACİL HEMŞİRELİĞİ

 • 2022 YETİŞKİN VAKALARDA RESİSÜTASYON

 • 2022 ÖZEL DURUMLARDA ACİL YAKLAŞIMLAR

 • 2022 ADLİ VAKALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR

 • 2022 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

 • 2022 YENİDOĞAN VAKALARDA RESÜSİTASYON

 • 2022 COVİD 19 VAKALARINDA RESÜSİTASYON

 • 2022 TERMAL ACİLLER

 • 2022 TRAVMALAR VE TRAFİK KAZALARI

 • 2022 TEMEL EKG VE KARDİYOLOJİK ACİLLER

 • 2022 ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ

 • 2022 JİNEKOLOJİK ACİLLER VE DOĞUM

 • 2022 ACİL TRAVMA EĞİTİMİ

 • 2022 NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

 • 2022 ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT - İLERİ KARDİYOVASKÜLER YAŞAM DESTEĞİ KURSU

 • 2022 BASIC LIFE SUPPORT - TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU

 • 2022 PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - PEDİATRİK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU

 • 2022 NÖROGÖRÜNTÜLEME (BEYİN GÖRÜNTÜLEME) KURSU

 • 2022 NÖROLOJİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

 • 2022 ACİL VE İLK YARDIM SEMİNERİ

 • 2022 NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ EĞİTİMİ

 • 2022 BEYİN BÖLÜMLERİNE (NÖROANATOMİYE) GİRİŞ EĞİTİMİ

 • 2022 KİNEZYO BANTLAMA SEMİNERİ

 • 2023 EL YARALANMALARI

 • 2023 NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ

 • 2023 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI

 • 2023 OTONOM SİNİR SİSTEMİ VE VAGUS TERAPİ

 • 2023 PELVİK TABAN

 • 2023 TEMPOROMANDİBULAR EKLEM

 • 2023 GEBELİK VE PİLATES

 • 2023 DUYU BÜTÜNLEME EĞİTİMİ (2 KUR TOPLAM 32 SAATLİK EĞİTİM)

 • 2023 AĞRI MEKANİZMALARI

 • 2023 EVDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI

 • 2023 LENFÖDEM REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 • 2023 ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

 • 2023 PEDİATRİK FİZYOTERAPİDE ÇEVRE TEMELLİ MÜDAHALELER

 • 2023 PEDİATRİK REHABİLİTASYON PERSPEKTİFİNDE GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME

 • 2023 PELVİK TABAN REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 • 2023 YANIK SONRASI FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

 • Facebook
 • Instagram Sosyal Simge
bottom of page