top of page

Engelliler Haftası

Doğum öncesi veya sonrası psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin belli ölçüde fonksiyon kaybına uğraması bu nedenle toplumsal yaşama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlük çeken birey olarak tanımlanır engelli birey. (1)

Her insanın olduğu gibi engelli bireylerin de bu dünyada, bu ülkede yaşayan herkes gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri en temel insan hakkıdır. Engelli bireylerin sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun kısacası tüm insanlığın ortak sorunu, ortak sorumluluğudur. Bu bireylerimize karşı davranışlarımız asla farklı olmamalıdır. Onların engelinin farkında olarak, gereksinimlerini bilerek ama onlara hissettirmeden yaklaşmalıyız. Çünkü engelli olmak bir tercih, bir noksanlık değildir. Yaşayan her insan bir engelli olabilir. Önemli olan hepimizin bir gün engelli olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, engelli bireylerimizin günlük yaşantılarında hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almaktır. Zihniyetimizdeki engelleri ortadan kaldırmadıkça hiçbir kural, hiçbir yasa, engellilerimizin yaşadığı zorlukları tam olarak gideremeyecektir. Tüm insanların unutmaması gereken bir şey var ki, o da onların bu toplumun bir parçası olduklarıdır. En büyük engel ise empati kuramamak, anlayamamak, idrak edememek ve sevgisizliktir. En büyük engel sevgiyi yok sayıp, araya bariyerler koymaktır, bu bariyerler de engelli kardeşlerimizin yaşam alanlarını zorlaştırır, engelleri kaldıralım, bütün güzel işler insanları sevmekle ve saygı duymakla başlar. Çağdaş dünyanın geldiği noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması hepimizin görevidir. (2)

Kendi meslek alanlarımdan biri olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmanın en büyük sırrı işimizi severek yapmak bireylere sevgiyle bakabilmek yaklaşabilmek.

Unutmayalım "En büyük engel sevgisizliktir."

Sevgiyle kalmanız ümidiyle…

Uzman Odyolog S.Asude ÇELİK

Kaynakça:

1. "Engelli kime denir?"

2. "Fadıloğlu: En büyük engel sevgisizliktir"

21 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Çoğumuzun yolu , hayatımızın herhangi bir evresinde, engellilik kavramıyla kesişmiştir diye düşünüyorum. Benim de çokça yolumun kesiştiği ancak mesleğimi seçtiğim andan itibaren derinlemesine anlayabi

Engelliler Haftası

Bu hayatta her insan bir engelli adayıdır. Çünkü hiç kimseye nerede ne zaman ne olacağı belli olmaz. O nedenle kedimiz engelli insanların yerine koymalıyız. Ancak bu şekilde biraz onları anlayabilir o

Engelliler Haftası

Engellilik Üzerine; İnsan yakınında olmayınca bilemiyor, anlayamıyor bazı şeyleri. 2011 yılının sonbaharında tanıştım engellilikle. Bilenler vardır muhakkak Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehab

Comments


  • Facebook
  • Instagram Sosyal Simge
bottom of page