top of page
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Bireysel (Grup) Eğitimi
IMG_0923.JPG

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Bireysel (Grup) Eğitimi

- Eşleme, Taklit Becerileri
- Yönerge Takip Becerileri
- Görsel Destek Kullanımı
- Alıcı Dil-İfade Edici Dil Becerileri
- Oyun ve Müzik Becerileri

- Günlük Yaşam Becerileri

- Motor ve Öz Bakım Becerileri

- Sosyal Beceriler

- Okuma Yazma- Matematik

IMG_0930.JPG

Zihinsel Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öz Bakım Becerileri
- Günlük Yaşam Becerileri
- Dil, Konuşma ve Alternatif Becerileri
- Bilişsel Beceriler Hazırlık

- Psikomotor Becerileri
- Toplumsal Yaşam Becerileri
- Sosyal Hayat
- Türkçe-Matematik

Zihinsel Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi
IMG_0924.JPG

Fizik Tedavi

- Kaba Motor Becerileri
- İnce Motor Becerileri
- Hemipleji (Felç)
- Cerebral Palsy (CP)

​- Gelişim Geriliği
- Brakial Plexus
- Parapleji
- Spina Befidis

Fizik Tedavi
IMG_0924.JPG

İşitme Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- İşitme Eğitimi
- Dil Eğitimi

- Sosyal İletişim
- Okuma - Yazma - Anlama
- Matematik

​İşitme Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi
IMG_0918.JPG

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öğrenmeye Hazırlık

- Okuma Yazma 

- Matematik

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel (Grup) Eğitimi
IMG_0921.JPG

Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı

- Sesletim Ve Ses Bilgisi                    

- Akıcı Konuşma                                

- Ses Bozukluklarının Sağaltımı    

- Gelişimsel Dil                                  

- Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı

Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı
  • Facebook
  • Instagram Sosyal Simge
bottom of page