EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Bireysel (Grup) Eğitimi

- Eşleme, Taklit Becerileri

- Yönerge Takip Becerileri

- Görsel Destek Kullanımı

- Alıcı Dil-İfade Edici Dil Becerileri

- Oyun ve Müzik Becerileri

- Günlük Yaşam Becerileri

- Motor ve Öz Bakım Becerileri

- Sosyal Beceriler

- Okuma Yazma

- Matematik

Zihinsel Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öz Bakım Becerileri

- Günlük Yaşam Becerileri

- Dil, Konuşma ve Alternatif Becerileri

- Bilişsel Beceriler Hazırlık

- Psikomotor Becerileri

- Toplumsal Yaşam Becerileri

- Sosyal Hayat

- Türkçe-Matematik

Fizik Tedavi 

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- Hemipleji (Felç)

- Cerebral Palsy (CP)

- Gelişim Geriliği

- Brakial Plexus

- Parapleji

- Spina Befidis

İşitme Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- İşitme Eğitimi
- Dil Eğitimi

- Sosyal İletişim
- Okuma - Yazma - Anlama
- Matematik

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öğrenmeye Hazırlık

- Okuma Yazma 

- Matematik

Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı

- Sesletim Ve Ses Bilgisi                    

- Akıcı Konuşma                                

- Ses Bozukluklarının Sağaltımı    

- Gelişimsel Dil                                  

- Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı

  • Facebook
  • Instagram Sosyal Simge