top of page

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Bireysel (Grup) Eğitimi


- Eşleme, Taklit Becerileri
- Yönerge Takip Becerileri
- Görsel Destek Kullanımı
- Alıcı Dil-İfade Edici Dil Becerileri
- Oyun ve Müzik Becerileri

- Günlük Yaşam Becerileri

- Motor ve Öz Bakım Becerileri

- Sosyal Beceriler

- Okuma Yazma

- Matematik

Zihinsel Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öz Bakım Becerileri
- Günlük Yaşam Becerileri
- Dil, Konuşma ve Alternatif Becerileri
- Bilişsel Beceriler Hazırlık

- Psikomotor Becerileri

- Toplumsal Yaşam Becerileri

- Sosyal Hayat

- Türkçe-Matematik

Fizik Tedavi 

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- Hemipleji (Felç)

- Cerebral Palsy (CP)

- Gelişim Geriliği

- Brakial Plexus

- Parapleji

- Spina Befidis

İşitme Engelli Bireyler Bireysel (Grup) Eğitimi

- İşitme Eğitimi
- Dil Eğitimi

- Sosyal İletişim
- Okuma - Yazma - Anlama
- Matematik

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel (Grup) Eğitimi

- Öğrenmeye Hazırlık

- Okuma Yazma 

- Matematik

Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı

- Sesletim Ve Ses Bilgisi                    
- Akıcı Konuşma                                
- Ses Bozukluklarının Sağaltımı    
- Gelişimsel Dil                                  
- Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı

  • Facebook
  • Instagram Sosyal Simge
bottom of page